جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
امام جمعه مشهد:

فداکاری و ایثار امروز پرستاران، برگرفته از زندگی حضرت زینب(س) است

آیت الله علم الهدی گفت: آنچه در دوسال گرفتاری ما در جریان بیماری منحوس کرونا در حوزه بهداشت درمان و در حوزه پرستاری به چشم آمد، نمایش دادن یک قدرت فداکارانه و ایثارگرانه توسط جامعه پرستاران برگرفته از زندگی حضرت زینب(س) است.
قبلی بعدی