جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
بازدید معاون شرکت توسعه اماکن ورزشی از مجموعه ورزشی کشوری؛

بررسی روند بازسازی سالن چند منظوره شهید کشوری

معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه سرپرست مجموعه شهید کشوری از سالن چند منظوره و سایر اماکن این مجموعه بازدید نمود.
قبلی بعدی