جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

بازگشت «رنگین کمان» به تلویزیون

عروسک گردان برنامه «رنگین کمان» گفت: از لحاظ متن و فرمت متن‌ها تغییراتی نسبت به فصل‌های قبل داشتیم و بخش سردبیری به برنامه اضافه شده است و روی تمام بخش‌ها کنترل دارد‌.
قبلی بعدی