جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه خبر داد؛

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و رفع تصرف اراضی دولتی در تربت حیدریه

محمدرضا یوسفی مقدم از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و رفع تصرف اراضی دولتی طی ایام نوروز در تربت حیدریه خبر داد.
قبلی بعدی