جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

قوانین راه اندازی سامانه جامع انبارها به درستی اجرا نمی شود

حجت الاسلام اسدالله جعفری از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به راه اندازی سامانه جامع انبارها انتقاد کرد و گفت: قانون، ضمانت های اجرایی بسیار قوی و بازدارنده در این خصوص پیش بینی کرده است.
قبلی بعدی