جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
بر اساس پژوهش میدانی؛

ترکیب سبد غذایی سه دهک بالایی جامعه مشخص شد+ جدول

بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد عادات غذایی در مناطق مختلف جغرافیایی چه به‌لحاظ میزان کالری مصرفی و چه به‌لحاظ ترکیب سبد غذایی، بسیار با یکدیگر متفاوت بوده و نمی‌توان تنها از یک سبد به عنوان سبد مورد استفاده در مطالعات فقر و امنیت غذایی استفاده کرد.
قبلی بعدی