جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سردار حاجی‌زاده:

«سایه جنگ» با اقتدار نظامی کشور به زباله‌دان رفت

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه امروز اسلحه تحریم خالی از فشنگ است، تصریح کرد: امروز دشمن به آخر خطر رسیده و نوبت ضد حمله ایران است.
قبلی بعدی