جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور خبر داد؛

آبرسانی به ۱۰ هزار روستای فاقد آب شرب از سال آینده/ دشمن با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام است

سردار محمد زهرایی گفت: آبرسانی به ۱۰ هزار روستای فاقد آب شرب در طول مدت ۳۰ ماه؛ تامین آب کشاورزی به ۵۵۰۰ روستا در طول مدت ۲۰ ماه؛ ساخت مسکن روستایی حداقل ۱۳۰ هزار خانه؛ پرداختن به روستاهای مولد کارگاه های زیرساخت اشتغال و جلوگیری از مهاجرت از برنامه های دولت برای سال های آینده است.
قبلی بعدی