جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس سازمان بسیج سازندگی:

اربعین الگوی تمدن‌سازی نوین اسلامی است

سردار محمد زهرایی گفت: اربعین حسینی را باید فناوری فرهنگی انقلابی و الگویی قابل تکثیر در عرصه تمدن‌سازی نوین اسلامی نامید.
قبلی بعدی