جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر گلزار شهدای کرمان مطرح کرد؛

دلدادگی به سردار دلها از ایران تا هشت هزار مایل آن سوی مزرها برگزاری/ برگزاری ۲۳۰ مراسم عقد ازدواج در جوار مزار حاج قاسم

محمدرضا حسنی سعدی با اشاره به حضور حداقل ۵۰۰ شخصیت جبهه مقاومت برای سالگرد حاج قاسم در سال گذشته گفت: دانشجویی از آمریکا نامه ای را نوشته است و در نامه عنوان کرده بود که این نامه از فردی دوستدار حاج قاسم از هشت هزار مایل آن سوی آب ها برای سردار دلها است و او در نامه خود خیلی زیبا، حاج قاسم را تعریف و توصیف کرده بود.
قبلی بعدی