جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
وقتی دودمان پهلوی و دوستدار انگلیس رخت بربست؛

نفرتی که فراموش‌شدنی نیست

فساد سیاسی و اقتصادی حاکم بر خاندان پهلوی سبب نارضایتی مردم و شورش و انقلاب آنها بر علیه این حکومت شد، مردم از اینکه می‌دیدند منابع ملی آنها از سوی بیگانگان غارت می‌شود ناراحت و نگران بودند..‌.
قبلی بعدی