جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
فدراسیون المپیکی هستیم که خانه و سقف نداریم؛

حسینی: ترکیب مجمع مهندسی شده؛ ۲ باشگاه پروانه ندارند/ یک هیأت استانی بوکس طی ۴ سال فقط یک میلیون تومان بودجه گرفت!

کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون بوکس گفت: در ترکیب مجمع انتخاباتی‌ مهندسی‌هایی در حال رخ دادن است و ۲ باشگاه از ۳ باشگاه معرفی شده حتی پروانه هم ندارند.

پایان دوره ۴ ساله ریاست ثوری بر بوکس/ تعیین سرپرست جدید فدراسیون

دوره چهار ساله ریاست حسین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس روز یکشنبه ۵ آذرماه به پایان رسید.
قبلی بعدی