جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

لغو قانون استفاده از ماسک در سینما‌های بزرگ آمریکا

در سینما‌های زنجیره‌ای آمریکا، قانون اجباری بودن استفاده از ماسک برای کسانی که واکسن کرونا دریافت کرده اند، لغو شده است.
کارشناس سیاسی در گفت و گو با دانا مطرح کرد؛

منبع آگاه پرس‌تی‌وی و راستی‌ آزمایی مذاکرات وین

تقوی نیا تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است تجربه ای که تاکنون از مذاکرات هسته ای به دست آمده نشان می دهد که امریکا به تحریم های اقتصادی علیه ایران به چشم یک اهرم فشار قوی نگاه می کند و گرچه ممکن است تعدیل هایی در آن اعمال شود؛ اما بسیار بعید است که تحریم ها را به صورت کامل لغو کند.
قبلی بعدی