جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
کارشناس مسائل بین الملل:

حضور دولت سیزدهم در مذاکرات وین با ادبیات و شرایط جدید/ سیاست دولت در مذاکرات تکیه بر امکانات داخلی و پشتوانه مردمی است

حسن هانی زاده با بیان اینکه دولت سیزدهم با ادبیات جدید تری و با شرایط جدید تری قصد دارد در مذاکرات وین حضور پیدا کند، گفت: کشورهای اروپایی باید بدانند سیاست های دولت سیزدهم، سیاست های تکیه بر امکانات داخلی و پشتوانه مردم ایران است.
قبلی بعدی