جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در مسابقات کشوری شنا رقم خورد

کسب ۱۶ مدال رنگارنگ توسط شناگران نابینا و کم بینای استان یزد

رئیس هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان یزد گفت: شناگران نابینا و کم بینای استان یزد در مسابقات کشوری شنا توانستند 16 مدال رنگارنگ کسب کنند.
قبلی بعدی