جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
وقتی کارد به استخوان رسید؛

۱۳ میلیون کارگر ایرانی چشم انتظار حذف قراردادهای موقت/ امنیت شغلی ۹۶ درصد جامعه کارگری در گرو یک تبصره!

متاسفانه ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت از یک ماه، ۱۵ روز، دو ماهه و سه ماهه دارند و حتی در کارخانه های بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا هم وضعیت همین گونه است.

«وقتی به هوش آمدم» منتشر شد

کتاب «وقتی به هوش آمدم» داستان زندگی آزاده محمود نیکی نوش آبادی توسط انتشارات شهیدکاظمی روانه بازار شد.
قبلی بعدی