جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در راستای اجرای کنگره ۳ هزار شهید استان ایلام صورت گرفت؛

توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان چرداولی

در راستای اجرای کنگره ۳ هزار شهید استان ایلام ۳۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان چرداولی توزیع شد.
قبلی بعدی