جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

۴ هزار هکتار از مزارع استان زیربار کشت کلزای آبی رفت/کلزاکاران سال اولی پای کار اصلی کشت بودند

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در فصل زراعی پاییز امسال از سطح پنج هزار و 300 هکتار عقد قرارداد کشت کلزای آبی میان جهاد کشاورزی با کلزاکاران استان، سطح چهار هزار و 46 هکتار از این قرارداد زیربار کشت این محصول رفت.
قبلی بعدی