جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

درباره طرح اختصاص بنزین به هر فرد هیچگونه رأی‌گیری نشد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در کمیسیون هیچگونه رأی‌گیری درباره اختصاص بنزین به هر فرد صورت نگرفت و اعضا فقط نظرات‌ خود را بیان کردند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

توضیحات اوجی درباره اجرای طرح پایلوت توزیع بنزین/ قیمت بنزین در روش جدید عرضه آن افزایش نمی‌یابد

سخنگوی کمیسیون انرژی از حضور جواد اوجی در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: قرار نیست در روش جدید عرضه بنزین قیمت‌آن افزایش یابد.
قبلی بعدی