جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در گفت‌وگوی دانا با عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد؛

مزایای«نسخه نویسی الکترونیک» و رعایت ملاحظاتی در اجراء / «نسخه پیچی الکترونیکی»؛ شلیک تیری به چند نشان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نسخه‌نویسی الکترونیکی قانون بسیار مفیدی است و ما هم با اجرای آن موافق و مزایای مهم اجرای آن برای نظام سلامت را می‌دانیم و برای دستیابی به نتایج مطلوب این قانون تمام بسترهای لازم اجرا نیز فراهم کنیم.
قبلی بعدی