جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
وزیر بهداشت:

واکسن ندادند تا مردم تحت فشار قرار گیرند و برجام و FATF را قبول کنند

وزیر بهداشت گفت : کشورهای غربی به ما واکسن ندادند تا مردم تحت فشار قرار بگیرند و برجام و FATF را قبول کنند.
قبلی بعدی