جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
ظرفیت های ویژه پرورش ماهی در جنوب شرق کشور؛

حفظ ذخایر آبزیان استراتژیک و توانمندی جوامع روستایی در دستور کار است/نجات ماهی سفید بومی سیستان از خطر انقراض

شیزوتوراکس زارودنی از ماهیان خاص تالاب بین المللی هامون بوده که با توجه به خشکسالی های متمادی بیش از ۲۰ سال گذشته در معرض خطر انقراض قرار داشت که از انقراض آن پیشگیری و جهت بازسازی ذخایر در تالاب هامون، چاه نیمه های سیستان و منابع آبی سطح استان رهاسازی شده است.
قبلی بعدی