جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیرکل ثیت احول البرز:

مردم کرج شناسنامه گم شده را از ۱۵۱۰ پیگیری کنند/ دریافت کارت ملی در گرو پیامک

محمود محمدی گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به اداره پست مدارک گم شده خود را تحویل بگیرند، شماره ۱۵۱۰ کرج و قرائت کد ملی نیز راه دیگر گرفتن شناسنامه است.
قبلی بعدی