جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
درس‌هایی از "دولت عبرت" که بماند برای حال و آیندگان؛

هزینه تسلیم، تحمل خفت تحریم در مقابل عزت مقاومت/ توجه به همسایگان، ذلت غرب‌گدایی را به عزت ملی ایرانیان تبدیل کرد

پشت در نگه‍داشتن غرب التماس‌کننده مذاکره در مقابل گدایی مذاکره از غرب دولت یازدهم و دوازدهم با سیاست خوش‌بینی به غرب و اعتماد به آمریکا، نتوانست هیچ‌یک از حقوق تضییع‌شده ملت ایران توسط غرب را استیفاء کند و فرصت سازندگی کشور را سوزاند، اما دولت سیزدهم با شعار و سیاست نگاه به داخل و حرکت بر محور منافع ملی در مناسبات جهانی توانست در ماه نخست فعالیت خود، غرب را به انفعال وادارد.
قبلی بعدی