جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

سوئیسی‌ها با اصلاح قانون اهداء عضو تاریخ دیگری رقم زدند

مردم سوئیس به این طرح که "همه افراد پس از مرگ به طور بالقوه اهدا کننده عضو هستند مگر اینکه صریحا با این اقدام مخالفت کرده باشند"، رای مثبت دادند تا امکان دسترسی به اعضای پیوندی در کشور افزایش یابد.
قبلی بعدی