جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش تصویری/

تصاویر/خانه ای در حد موزه

وسایل قدیمی و سنگ‌های فسیلی که با قدمت چند صدساله در خانه‌ای کوچکی در پل سفید نگهداری می‌شود، نیازمند مکانی مناسب است تا در معرض دید عموم هم قرار بگیرند.
قبلی بعدی