جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

پارادوومیدانی قهرمانی کشور| برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات در دو گروه آقایان و بانوان

سی و پنجمین دوره رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولین برگزار می شود.
قبلی بعدی