سومین روز مرحله نهایی چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج

سومین روز مرحله نهایی چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتالی در حال برگزاری است و تیم های تخصصی در حال تولید محتوای دیجیتال در سه محور بازی سازی، انیمیشن و نرم افزار کاربردی هستند.
  • برچسب ها
سومین روز مرحله نهایی چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج