آخرین روز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در ستاد انتخابات

آخرین روز ثبت نام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۱۴ خردادماه در ستاد انتخابات برگزار شد.
آخرین روز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در ستاد انتخابات