مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در حسینیه ارشاد

مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با حضور اقشار مختلف مردم در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد.
مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در حسینیه ارشاد