شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اجتماعی
ساعت: 22:45 منتشر شده در مورخ: 1399/06/16 شناسه خبر: 1644507

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹
جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز دوشنبه ۱۷ شهریور از طریق شبکه آموزش، شبکه ۴ و قرآن سیما اعلام شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز دوشنبه 17 شهریور 99 اعلام شد.

 
شبکه ‌آموزش
 
فنی و حرفه ای و کاردانش :
 
ساعت 8  تا 8.30 درس نقشه کشی  -مشترک زمینه صنعت  
 
ساعت 8.30 تا 9 درس زبان بصری   -مشترک زمینه خدمات 
 
ساعت 9 تا 9.30- سیستم های اندازه گیری - مشترک زمینه صنعت 
 
ساعت 20.50 تا 21.15 درس کاربرد فناوری های نوین   -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش  
 
ساعت 21.15 تا 21.45 درس ارتباط موثر    -مشترک زمینه خدمات 
 
دوره ابتدایی:
 
ساعت 10.45 تا 11.10 علوم تجربی و تفکر   پایه اول
 
ساعت 11.10 تا 11.35 فارسی و نگارش  پایه دوم  
 
ساعت 11.35 تا 12 بازی و ریاضی   پایه سوم 
 
ساعت 12 تا 12.25 فارسی و نگارش  پایه چهارم 
 
ساعت 12.25 تا 12.50 بازی و ریاضی  پایه پنجم 
 
ساعت 13.15 تا 13.45 بازی و ریاضی   پایه ششم 
 
متوسطه اول:
 
ساعت 14.30  تا 15 علوم تجربی  پایه هفتم (تجربه و تفکر ) 
 
ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی  پایه هشتم (مخلوط و جداسازی مواد   ) 
 
ساعت 15.30 تا 16 علوم تجربی   پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی  )
 
 
متوسطه دوم 
 
ساعت 16 تا 16.30 عربی زبان قرآن  1 پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک 
 
  ساعت 16.30 تا 17 عربی زبان قرآن 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
   
 ساعت 17 تا 17.30 عربی زبان قرآن 3  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت 17.30 تا 18 درس تفکر و سوادرسانه ای  درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته ها  
 
ساعت 20  تا 20.25 درس زمین شناسی  پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
 
 ساعت 20.25 تا 20.50 درس هویت اجتماعی   پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
 
 
متوسطه دوم
 
شبکه 4:
 
ساعت 8  تا 8.30  علوم و فنون ادبی 1 پایه 10 ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 
 
ساعت 8.30 تا 9 علوم و فنون ادبی 2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی 
 
ساعت 9 تا 9.30 علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 
ساعت 9.30 تا 10 نگارش 1  پایه 10 مشترک رشته ها
 
ساعت 10 تا 10.30 فارسی 2 پایه 11 مشترک رشته ها
 
ساعت 10.30 تا 11 نگارش 3 پایه 12مشترک رشته ها
 
ساعت 11 تا 11.30 سلامت و بهداشت پایه 12  مشترک رشته ها
 
ساعت 11.30 تا 12 فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک 
 
ساعت 12 تا 12.30 فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک 
 
ساعت 12.30 تا 13 فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک 
 
 
شبکه قرآن
 
ساعت 15 تا 15.30 علوم و معارف قرآنی 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی 
 
ساعت 15.30 تا 16‌ تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی
 
ساعت 16 تا 16.30 عربی زبان قرآن 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی
 
ساعت 16.30 تا 17 عربی زبان قرآن 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی
انتهای پیام/
https://www.dana.ir/1644507
ارسال نظر
نظرات