اخبار داغ

زنان، اشتغال و چالش های عاطفی در خانواده/نگاهی به پیامدهای منفی اشتغال بانوان

زنان، اشتغال و چالش های عاطفی در خانواده/نگاهی به پیامدهای منفی اشتغال بانوان
بسیاری از کارشناس ها اشتغال بانوان را یکی از سست شدن رابطه های زن و شوهر می دانند ،که در پی آن سست شدن کانون خانواده ها را به همراه خواهد داشت.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  زنان کویر ، زن با کوله باری از خستگی روی مبل می نشیند و برای لحظه ای چشم هایش را می بندد...

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان کویر,

کار بیرون از منزل، شوهرداری ،بچه داری و کارهای خانه امانش را بریده دیگر وقتی برای خودش ندارد به این می اندیشد که از تحصیل و یا شغل کنار بکشد اما دوباره منصرف می شود.

اشتغال زنان در گذشته معنایی دیگر داشت، سیستم زندگی روستایی به گونه ای بود که زنان جدا از آن که خانه داری را اولویت اول خود می دانستند اما در کنار آن به همسر خود نیز کمک می کردند.

دوشیدن گوسفندان، تهیه ی لبنیات از شیر به دست آمده، گاه گاهی درو و باغداری از جمله کارهایی بود که زنان در کنار همسرانشان به آن اشتغال داشتند،  همه ی این کارها چیزی نبود که دور از خانه و تربیت فرزندان باشد چه بسا که خود فرزندان نیز به پدر و مادر کمک می کردند.

اما سیستم شهری به اشتغال زنان معنایی دیگر بخشید. اگر چه در گذشته زندگی ها ساده، خبر از چشم و هم چشمی ها نبود و زنان نیز به دلیل داشتن جسمی ضعیف امور خانه را به دست گرفته بودند اما کم کم با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن کارهایی که زنان هم می توانستند انجام دهند زنان نیز به جامعه راه پیدا کردند ولی همچنان نقش خود را در منزل به عنوان همسر و مادر حفظ کردند و اینگونه شد که امروزه ما در جامعه با زنانی مواجه هستیم که هم خانه دار هستند و هم کارمند و فشار مضاعفی را تحمل می کنند.

از آنجا که در جامعه ی ما خانه داری و تربیت فرزند جزو وظایف لاینفک وظایف یک زن است بنابراین با اشتغال در بیرون از خانه این وظایف کاسته نخواهد شد و گاهی انجام این وظایف بدون همیاری مردان فشار ماری را بر یک زن وضاعف خواهد کرد؛ گاهی زنان بعد از یک روز پر مشغله و درگیری باید در خانه هم چندین کار را انجام دهند و اغلب مردان هیچ نقشی در خانه ایفا نمی‌کنند.

وجود وظایف متعدد و دغدغه های کاری آرامش روحی، روانی و جسمی را از یک زن خواهد زدود و به تبع از آن آرامش خانواده نیز تحت تاثیر شرایط روحی و روانی زن قرار خواهد گرفت.

از این رو شاهد معضلاتی چون طلاق عاطفی، طلاق و از هم پاشیدن خانواده، فرزندانی رها شده در اجتماع هستیم.

فاطمه جدید الاسلام در گفتگو با " زنان کویر " در این رابطه می گوید: بسیاری از کارشناس ها اشتغال بانوان را یکی از سست شدن رابطه های زن و شوهر می دانند ،که در پی آن سست شدن کانون خانواده ها را به همراه خواهد داشت.

این پژوهشگر خانوادهادامه داد: زمانیکه  زنان نقش نان آوری را به عهده می گیرند خطر رقابت با شوهر به میان می آید که برای وحدت و یک پارچگی خانواده زیان آور است.

این پژوهشگر تربیتی تاکید کرد: وقتی تقاضایی مرتبط با کار و نقش های خانوادگی بوجود می آید اصولا نقش خانوادگی فراموش می شود و کار در اولویت قرار می گیرد علاوه بر آن که وجود دو مسئولیت کار و خانواده باعث می شود که بانوان شاغل کار خانه را به خوبی انجام ندهند و در نتیجه نارضایتی را بین زوجین وجود می آورد.

وی ادامه داد: اکثر کارشناسان براین امر موافقند ، احترامی که خانم ها قبل از اینکه شاغل شوند برای همسرانشان قائل هستند بیش از احترام بعد از شاغل شدنشان است چراکه زنان در حال اشتغال بین افراد متعددی در افراد محیط کار مورد تحسین این خانم قرار می گیرند.

جدیدالاسلام در پایان با بیان اینکه مباحث اشتغال زن و طلاق باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در بررسی ها نشان داده شده است که اشتغال زمینه ساز جدایی ، ازهم پاشیدگی زندگی خانوادگی و سستی روابط عاطفی است.

انتهای پیام/

,

کار بیرون از منزل، شوهرداری ،بچه داری و کارهای خانه امانش را بریده دیگر وقتی برای خودش ندارد به این می اندیشد که از تحصیل و یا شغل کنار بکشد اما دوباره منصرف می شود.

اشتغال زنان در گذشته معنایی دیگر داشت، سیستم زندگی روستایی به گونه ای بود که زنان جدا از آن که خانه داری را اولویت اول خود می دانستند اما در کنار آن به همسر خود نیز کمک می کردند.

دوشیدن گوسفندان، تهیه ی لبنیات از شیر به دست آمده، گاه گاهی درو و باغداری از جمله کارهایی بود که زنان در کنار همسرانشان به آن اشتغال داشتند،  همه ی این کارها چیزی نبود که دور از خانه و تربیت فرزندان باشد چه بسا که خود فرزندان نیز به پدر و مادر کمک می کردند.

اما سیستم شهری به اشتغال زنان معنایی دیگر بخشید. اگر چه در گذشته زندگی ها ساده، خبر از چشم و هم چشمی ها نبود و زنان نیز به دلیل داشتن جسمی ضعیف امور خانه را به دست گرفته بودند اما کم کم با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن کارهایی که زنان هم می توانستند انجام دهند زنان نیز به جامعه راه پیدا کردند ولی همچنان نقش خود را در منزل به عنوان همسر و مادر حفظ کردند و اینگونه شد که امروزه ما در جامعه با زنانی مواجه هستیم که هم خانه دار هستند و هم کارمند و فشار مضاعفی را تحمل می کنند.

از آنجا که در جامعه ی ما خانه داری و تربیت فرزند جزو وظایف لاینفک وظایف یک زن است بنابراین با اشتغال در بیرون از خانه این وظایف کاسته نخواهد شد و گاهی انجام این وظایف بدون همیاری مردان فشار ماری را بر یک زن وضاعف خواهد کرد؛ گاهی زنان بعد از یک روز پر مشغله و درگیری باید در خانه هم چندین کار را انجام دهند و اغلب مردان هیچ نقشی در خانه ایفا نمی‌کنند.

وجود وظایف متعدد و دغدغه های کاری آرامش روحی، روانی و جسمی را از یک زن خواهد زدود و به تبع از آن آرامش خانواده نیز تحت تاثیر شرایط روحی و روانی زن قرار خواهد گرفت.

از این رو شاهد معضلاتی چون طلاق عاطفی، طلاق و از هم پاشیدن خانواده، فرزندانی رها شده در اجتماع هستیم.

فاطمه جدید الاسلام در گفتگو با " زنان کویر " در این رابطه می گوید: بسیاری از کارشناس ها اشتغال بانوان را یکی از سست شدن رابطه های زن و شوهر می دانند ،که در پی آن سست شدن کانون خانواده ها را به همراه خواهد داشت.

این پژوهشگر خانوادهادامه داد: زمانیکه  زنان نقش نان آوری را به عهده می گیرند خطر رقابت با شوهر به میان می آید که برای وحدت و یک پارچگی خانواده زیان آور است.

این پژوهشگر تربیتی تاکید کرد: وقتی تقاضایی مرتبط با کار و نقش های خانوادگی بوجود می آید اصولا نقش خانوادگی فراموش می شود و کار در اولویت قرار می گیرد علاوه بر آن که وجود دو مسئولیت کار و خانواده باعث می شود که بانوان شاغل کار خانه را به خوبی انجام ندهند و در نتیجه نارضایتی را بین زوجین وجود می آورد.

وی ادامه داد: اکثر کارشناسان براین امر موافقند ، احترامی که خانم ها قبل از اینکه شاغل شوند برای همسرانشان قائل هستند بیش از احترام بعد از شاغل شدنشان است چراکه زنان در حال اشتغال بین افراد متعددی در افراد محیط کار مورد تحسین این خانم قرار می گیرند.

جدیدالاسلام در پایان با بیان اینکه مباحث اشتغال زن و طلاق باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در بررسی ها نشان داده شده است که اشتغال زمینه ساز جدایی ، ازهم پاشیدگی زندگی خانوادگی و سستی روابط عاطفی است.

انتهای پیام/

,

کار بیرون از منزل، شوهرداری ،بچه داری و کارهای خانه امانش را بریده دیگر وقتی برای خودش ندارد به این می اندیشد که از تحصیل و یا شغل کنار بکشد اما دوباره منصرف می شود.

اشتغال زنان در گذشته معنایی دیگر داشت، سیستم زندگی روستایی به گونه ای بود که زنان جدا از آن که خانه داری را اولویت اول خود می دانستند اما در کنار آن به همسر خود نیز کمک می کردند.

دوشیدن گوسفندان، تهیه ی لبنیات از شیر به دست آمده، گاه گاهی درو و باغداری از جمله کارهایی بود که زنان در کنار همسرانشان به آن اشتغال داشتند،  همه ی این کارها چیزی نبود که دور از خانه و تربیت فرزندان باشد چه بسا که خود فرزندان نیز به پدر و مادر کمک می کردند.

اما سیستم شهری به اشتغال زنان معنایی دیگر بخشید. اگر چه در گذشته زندگی ها ساده، خبر از چشم و هم چشمی ها نبود و زنان نیز به دلیل داشتن جسمی ضعیف امور خانه را به دست گرفته بودند اما کم کم با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن کارهایی که زنان هم می توانستند انجام دهند زنان نیز به جامعه راه پیدا کردند ولی همچنان نقش خود را در منزل به عنوان همسر و مادر حفظ کردند و اینگونه شد که امروزه ما در جامعه با زنانی مواجه هستیم که هم خانه دار هستند و هم کارمند و فشار مضاعفی را تحمل می کنند.

از آنجا که در جامعه ی ما خانه داری و تربیت فرزند جزو وظایف لاینفک وظایف یک زن است بنابراین با اشتغال در بیرون از خانه این وظایف کاسته نخواهد شد و گاهی انجام این وظایف بدون همیاری مردان فشار ماری را بر یک زن وضاعف خواهد کرد؛ گاهی زنان بعد از یک روز پر مشغله و درگیری باید در خانه هم چندین کار را انجام دهند و اغلب مردان هیچ نقشی در خانه ایفا نمی‌کنند.

وجود وظایف متعدد و دغدغه های کاری آرامش روحی، روانی و جسمی را از یک زن خواهد زدود و به تبع از آن آرامش خانواده نیز تحت تاثیر شرایط روحی و روانی زن قرار خواهد گرفت.

از این رو شاهد معضلاتی چون طلاق عاطفی، طلاق و از هم پاشیدن خانواده، فرزندانی رها شده در اجتماع هستیم.

فاطمه جدید الاسلام در گفتگو با " زنان کویر " در این رابطه می گوید: بسیاری از کارشناس ها اشتغال بانوان را یکی از سست شدن رابطه های زن و شوهر می دانند ،که در پی آن سست شدن کانون خانواده ها را به همراه خواهد داشت.

این پژوهشگر خانوادهادامه داد: زمانیکه  زنان نقش نان آوری را به عهده می گیرند خطر رقابت با شوهر به میان می آید که برای وحدت و یک پارچگی خانواده زیان آور است.

این پژوهشگر تربیتی تاکید کرد: وقتی تقاضایی مرتبط با کار و نقش های خانوادگی بوجود می آید اصولا نقش خانوادگی فراموش می شود و کار در اولویت قرار می گیرد علاوه بر آن که وجود دو مسئولیت کار و خانواده باعث می شود که بانوان شاغل کار خانه را به خوبی انجام ندهند و در نتیجه نارضایتی را بین زوجین وجود می آورد.

وی ادامه داد: اکثر کارشناسان براین امر موافقند ، احترامی که خانم ها قبل از اینکه شاغل شوند برای همسرانشان قائل هستند بیش از احترام بعد از شاغل شدنشان است چراکه زنان در حال اشتغال بین افراد متعددی در افراد محیط کار مورد تحسین این خانم قرار می گیرند.

جدیدالاسلام در پایان با بیان اینکه مباحث اشتغال زن و طلاق باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در بررسی ها نشان داده شده است که اشتغال زمینه ساز جدایی ، ازهم پاشیدگی زندگی خانوادگی و سستی روابط عاطفی است.

انتهای پیام/

,

کار بیرون از منزل، شوهرداری ،بچه داری و کارهای خانه امانش را بریده دیگر وقتی برای خودش ندارد به این می اندیشد که از تحصیل و یا شغل کنار بکشد اما دوباره منصرف می شود.

اشتغال زنان در گذشته معنایی دیگر داشت، سیستم زندگی روستایی به گونه ای بود که زنان جدا از آن که خانه داری را اولویت اول خود می دانستند اما در کنار آن به همسر خود نیز کمک می کردند.

دوشیدن گوسفندان، تهیه ی لبنیات از شیر به دست آمده، گاه گاهی درو و باغداری از جمله کارهایی بود که زنان در کنار همسرانشان به آن اشتغال داشتند،  همه ی این کارها چیزی نبود که دور از خانه و تربیت فرزندان باشد چه بسا که خود فرزندان نیز به پدر و مادر کمک می کردند.

اما سیستم شهری به اشتغال زنان معنایی دیگر بخشید. اگر چه در گذشته زندگی ها ساده، خبر از چشم و هم چشمی ها نبود و زنان نیز به دلیل داشتن جسمی ضعیف امور خانه را به دست گرفته بودند اما کم کم با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن کارهایی که زنان هم می توانستند انجام دهند زنان نیز به جامعه راه پیدا کردند ولی همچنان نقش خود را در منزل به عنوان همسر و مادر حفظ کردند و اینگونه شد که امروزه ما در جامعه با زنانی مواجه هستیم که هم خانه دار هستند و هم کارمند و فشار مضاعفی را تحمل می کنند.

از آنجا که در جامعه ی ما خانه داری و تربیت فرزند جزو وظایف لاینفک وظایف یک زن است بنابراین با اشتغال در بیرون از خانه این وظایف کاسته نخواهد شد و گاهی انجام این وظایف بدون همیاری مردان فشار ماری را بر یک زن وضاعف خواهد کرد؛ گاهی زنان بعد از یک روز پر مشغله و درگیری باید در خانه هم چندین کار را انجام دهند و اغلب مردان هیچ نقشی در خانه ایفا نمی‌کنند.

وجود وظایف متعدد و دغدغه های کاری آرامش روحی، روانی و جسمی را از یک زن خواهد زدود و به تبع از آن آرامش خانواده نیز تحت تاثیر شرایط روحی و روانی زن قرار خواهد گرفت.

از این رو شاهد معضلاتی چون طلاق عاطفی، طلاق و از هم پاشیدن خانواده، فرزندانی رها شده در اجتماع هستیم.

فاطمه جدید الاسلام در گفتگو با " زنان کویر " در این رابطه می گوید: بسیاری از کارشناس ها اشتغال بانوان را یکی از سست شدن رابطه های زن و شوهر می دانند ،که در پی آن سست شدن کانون خانواده ها را به همراه خواهد داشت.

این پژوهشگر خانوادهادامه داد: زمانیکه  زنان نقش نان آوری را به عهده می گیرند خطر رقابت با شوهر به میان می آید که برای وحدت و یک پارچگی خانواده زیان آور است.

این پژوهشگر تربیتی تاکید کرد: وقتی تقاضایی مرتبط با کار و نقش های خانوادگی بوجود می آید اصولا نقش خانوادگی فراموش می شود و کار در اولویت قرار می گیرد علاوه بر آن که وجود دو مسئولیت کار و خانواده باعث می شود که بانوان شاغل کار خانه را به خوبی انجام ندهند و در نتیجه نارضایتی را بین زوجین وجود می آورد.

وی ادامه داد: اکثر کارشناسان براین امر موافقند ، احترامی که خانم ها قبل از اینکه شاغل شوند برای همسرانشان قائل هستند بیش از احترام بعد از شاغل شدنشان است چراکه زنان در حال اشتغال بین افراد متعددی در افراد محیط کار مورد تحسین این خانم قرار می گیرند.

جدیدالاسلام در پایان با بیان اینکه مباحث اشتغال زن و طلاق باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در بررسی ها نشان داده شده است که اشتغال زمینه ساز جدایی ، ازهم پاشیدگی زندگی خانوادگی و سستی روابط عاطفی است.

انتهای پیام/

,

کار بیرون از منزل، شوهرداری ،بچه داری و کارهای خانه امانش را بریده دیگر وقتی برای خودش ندارد به این می اندیشد که از تحصیل و یا شغل کنار بکشد اما دوباره منصرف می شود.

اشتغال زنان در گذشته معنایی دیگر داشت، سیستم زندگی روستایی به گونه ای بود که زنان جدا از آن که خانه داری را اولویت اول خود می دانستند اما در کنار آن به همسر خود نیز کمک می کردند.

دوشیدن گوسفندان، تهیه ی لبنیات از شیر به دست آمده، گاه گاهی درو و باغداری از جمله کارهایی بود که زنان در کنار همسرانشان به آن اشتغال داشتند،  همه ی این کارها چیزی نبود که دور از خانه و تربیت فرزندان باشد چه بسا که خود فرزندان نیز به پدر و مادر کمک می کردند.

اما سیستم شهری به اشتغال زنان معنایی دیگر بخشید. اگر چه در گذشته زندگی ها ساده، خبر از چشم و هم چشمی ها نبود و زنان نیز به دلیل داشتن جسمی ضعیف امور خانه را به دست گرفته بودند اما کم کم با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن کارهایی که زنان هم می توانستند انجام دهند زنان نیز به جامعه راه پیدا کردند ولی همچنان نقش خود را در منزل به عنوان همسر و مادر حفظ کردند و اینگونه شد که امروزه ما در جامعه با زنانی مواجه هستیم که هم خانه دار هستند و هم کارمند و فشار مضاعفی را تحمل می کنند.

از آنجا که در جامعه ی ما خانه داری و تربیت فرزند جزو وظایف لاینفک وظایف یک زن است بنابراین با اشتغال در بیرون از خانه این وظایف کاسته نخواهد شد و گاهی انجام این وظایف بدون همیاری مردان فشار ماری را بر یک زن وضاعف خواهد کرد؛ گاهی زنان بعد از یک روز پر مشغله و درگیری باید در خانه هم چندین کار را انجام دهند و اغلب مردان هیچ نقشی در خانه ایفا نمی‌کنند.

وجود وظایف متعدد و دغدغه های کاری آرامش روحی، روانی و جسمی را از یک زن خواهد زدود و به تبع از آن آرامش خانواده نیز تحت تاثیر شرایط روحی و روانی زن قرار خواهد گرفت.

از این رو شاهد معضلاتی چون طلاق عاطفی، طلاق و از هم پاشیدن خانواده، فرزندانی رها شده در اجتماع هستیم.

فاطمه جدید الاسلام در گفتگو با " زنان کویر " در این رابطه می گوید: بسیاری از کارشناس ها اشتغال بانوان را یکی از سست شدن رابطه های زن و شوهر می دانند ،که در پی آن سست شدن کانون خانواده ها را به همراه خواهد داشت.

این پژوهشگر خانوادهادامه داد: زمانیکه  زنان نقش نان آوری را به عهده می گیرند خطر رقابت با شوهر به میان می آید که برای وحدت و یک پارچگی خانواده زیان آور است.

این پژوهشگر تربیتی تاکید کرد: وقتی تقاضایی مرتبط با کار و نقش های خانوادگی بوجود می آید اصولا نقش خانوادگی فراموش می شود و کار در اولویت قرار می گیرد علاوه بر آن که وجود دو مسئولیت کار و خانواده باعث می شود که بانوان شاغل کار خانه را به خوبی انجام ندهند و در نتیجه نارضایتی را بین زوجین وجود می آورد.

وی ادامه داد: اکثر کارشناسان براین امر موافقند ، احترامی که خانم ها قبل از اینکه شاغل شوند برای همسرانشان قائل هستند بیش از احترام بعد از شاغل شدنشان است چراکه زنان در حال اشتغال بین افراد متعددی در افراد محیط کار مورد تحسین این خانم قرار می گیرند.

جدیدالاسلام در پایان با بیان اینکه مباحث اشتغال زن و طلاق باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در بررسی ها نشان داده شده است که اشتغال زمینه ساز جدایی ، ازهم پاشیدگی زندگی خانوادگی و سستی روابط عاطفی است.

انتهای پیام/

,

کار بیرون از منزل، شوهرداری ،بچه داری و کارهای خانه امانش را بریده دیگر وقتی برای خودش ندارد به این می اندیشد که از تحصیل و یا شغل کنار بکشد اما دوباره منصرف می شود.

اشتغال زنان در گذشته معنایی دیگر داشت، سیستم زندگی روستایی به گونه ای بود که زنان جدا از آن که خانه داری را اولویت اول خود می دانستند اما در کنار آن به همسر خود نیز کمک می کردند.

دوشیدن گوسفندان، تهیه ی لبنیات از شیر به دست آمده، گاه گاهی درو و باغداری از جمله کارهایی بود که زنان در کنار همسرانشان به آن اشتغال داشتند،  همه ی این کارها چیزی نبود که دور از خانه و تربیت فرزندان باشد چه بسا که خود فرزندان نیز به پدر و مادر کمک می کردند.

اما سیستم شهری به اشتغال زنان معنایی دیگر بخشید. اگر چه در گذشته زندگی ها ساده، خبر از چشم و هم چشمی ها نبود و زنان نیز به دلیل داشتن جسمی ضعیف امور خانه را به دست گرفته بودند اما کم کم با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن کارهایی که زنان هم می توانستند انجام دهند زنان نیز به جامعه راه پیدا کردند ولی همچنان نقش خود را در منزل به عنوان همسر و مادر حفظ کردند و اینگونه شد که امروزه ما در جامعه با زنانی مواجه هستیم که هم خانه دار هستند و هم کارمند و فشار مضاعفی را تحمل می کنند.

از آنجا که در جامعه ی ما خانه داری و تربیت فرزند جزو وظایف لاینفک وظایف یک زن است بنابراین با اشتغال در بیرون از خانه این وظایف کاسته نخواهد شد و گاهی انجام این وظایف بدون همیاری مردان فشار ماری را بر یک زن وضاعف خواهد کرد؛ گاهی زنان بعد از یک روز پر مشغله و درگیری باید در خانه هم چندین کار را انجام دهند و اغلب مردان هیچ نقشی در خانه ایفا نمی‌کنند.

وجود وظایف متعدد و دغدغه های کاری آرامش روحی، روانی و جسمی را از یک زن خواهد زدود و به تبع از آن آرامش خانواده نیز تحت تاثیر شرایط روحی و روانی زن قرار خواهد گرفت.

از این رو شاهد معضلاتی چون طلاق عاطفی، طلاق و از هم پاشیدن خانواده، فرزندانی رها شده در اجتماع هستیم.

فاطمه جدید الاسلام در گفتگو با " زنان کویر " در این رابطه می گوید: بسیاری از کارشناس ها اشتغال بانوان را یکی از سست شدن رابطه های زن و شوهر می دانند ،که در پی آن سست شدن کانون خانواده ها را به همراه خواهد داشت.

این پژوهشگر خانوادهادامه داد: زمانیکه  زنان نقش نان آوری را به عهده می گیرند خطر رقابت با شوهر به میان می آید که برای وحدت و یک پارچگی خانواده زیان آور است.

این پژوهشگر تربیتی تاکید کرد: وقتی تقاضایی مرتبط با کار و نقش های خانوادگی بوجود می آید اصولا نقش خانوادگی فراموش می شود و کار در اولویت قرار می گیرد علاوه بر آن که وجود دو مسئولیت کار و خانواده باعث می شود که بانوان شاغل کار خانه را به خوبی انجام ندهند و در نتیجه نارضایتی را بین زوجین وجود می آورد.

وی ادامه داد: اکثر کارشناسان براین امر موافقند ، احترامی که خانم ها قبل از اینکه شاغل شوند برای همسرانشان قائل هستند بیش از احترام بعد از شاغل شدنشان است چراکه زنان در حال اشتغال بین افراد متعددی در افراد محیط کار مورد تحسین این خانم قرار می گیرند.

جدیدالاسلام در پایان با بیان اینکه مباحث اشتغال زن و طلاق باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در بررسی ها نشان داده شده است که اشتغال زمینه ساز جدایی ، ازهم پاشیدگی زندگی خانوادگی و سستی روابط عاطفی است.

انتهای پیام/

,

کار بیرون از منزل، شوهرداری ،بچه داری و کارهای خانه امانش را بریده دیگر وقتی برای خودش ندارد به این می اندیشد که از تحصیل و یا شغل کنار بکشد اما دوباره منصرف می شود.

,

اشتغال زنان در گذشته معنایی دیگر داشت، سیستم زندگی روستایی به گونه ای بود که زنان جدا از آن که خانه داری را اولویت اول خود می دانستند اما در کنار آن به همسر خود نیز کمک می کردند.

,

دوشیدن گوسفندان، تهیه ی لبنیات از شیر به دست آمده، گاه گاهی درو و باغداری از جمله کارهایی بود که زنان در کنار همسرانشان به آن اشتغال داشتند،  همه ی این کارها چیزی نبود که دور از خانه و تربیت فرزندان باشد چه بسا که خود فرزندان نیز به پدر و مادر کمک می کردند.

,

اما سیستم شهری به اشتغال زنان معنایی دیگر بخشید. اگر چه در گذشته زندگی ها ساده، خبر از چشم و هم چشمی ها نبود و زنان نیز به دلیل داشتن جسمی ضعیف امور خانه را به دست گرفته بودند اما کم کم با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن کارهایی که زنان هم می توانستند انجام دهند زنان نیز به جامعه راه پیدا کردند ولی همچنان نقش خود را در منزل به عنوان همسر و مادر حفظ کردند و اینگونه شد که امروزه ما در جامعه با زنانی مواجه هستیم که هم خانه دار هستند و هم کارمند و فشار مضاعفی را تحمل می کنند.

,

از آنجا که در جامعه ی ما خانه داری و تربیت فرزند جزو وظایف لاینفک وظایف یک زن است بنابراین با اشتغال در بیرون از خانه این وظایف کاسته نخواهد شد و گاهی انجام این وظایف بدون همیاری مردان فشار ماری را بر یک زن وضاعف خواهد کرد؛ گاهی زنان بعد از یک روز پر مشغله و درگیری باید در خانه هم چندین کار را انجام دهند و اغلب مردان هیچ نقشی در خانه ایفا نمی‌کنند.

,

وجود وظایف متعدد و دغدغه های کاری آرامش روحی، روانی و جسمی را از یک زن خواهد زدود و به تبع از آن آرامش خانواده نیز تحت تاثیر شرایط روحی و روانی زن قرار خواهد گرفت.

,

از این رو شاهد معضلاتی چون طلاق عاطفی، طلاق و از هم پاشیدن خانواده، فرزندانی رها شده در اجتماع هستیم.

,

فاطمه جدید الاسلام در گفتگو با " زنان کویر " در این رابطه می گوید: بسیاری از کارشناس ها اشتغال بانوان را یکی از سست شدن رابطه های زن و شوهر می دانند ،که در پی آن سست شدن کانون خانواده ها را به همراه خواهد داشت.

, زنان کویر,

این پژوهشگر خانوادهادامه داد: زمانیکه  زنان نقش نان آوری را به عهده می گیرند خطر رقابت با شوهر به میان می آید که برای وحدت و یک پارچگی خانواده زیان آور است.

,

این پژوهشگر تربیتی تاکید کرد: وقتی تقاضایی مرتبط با کار و نقش های خانوادگی بوجود می آید اصولا نقش خانوادگی فراموش می شود و کار در اولویت قرار می گیرد علاوه بر آن که وجود دو مسئولیت کار و خانواده باعث می شود که بانوان شاغل کار خانه را به خوبی انجام ندهند و در نتیجه نارضایتی را بین زوجین وجود می آورد.

,

وی ادامه داد: اکثر کارشناسان براین امر موافقند ، احترامی که خانم ها قبل از اینکه شاغل شوند برای همسرانشان قائل هستند بیش از احترام بعد از شاغل شدنشان است چراکه زنان در حال اشتغال بین افراد متعددی در افراد محیط کار مورد تحسین این خانم قرار می گیرند.

,

جدیدالاسلام در پایان با بیان اینکه مباحث اشتغال زن و طلاق باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در بررسی ها نشان داده شده است که اشتغال زمینه ساز جدایی ، ازهم پاشیدگی زندگی خانوادگی و سستی روابط عاطفی است.

,

انتهای پیام/

,

 

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه