اخبار داغ

دانا گزارش می‌دهد؛

جزئیات میزان عیدی، سنوات و مستمری کارگران بازنشسته

news-details
براساس قانون کار؛ یکی از حقوق قانونی کارگر بعد از دوران بازنشستگی، پرداخت عیدی است. کارگر بازنشسته همانند دوران فعالیت کاری خود نیز از حق عیدی برخوردار است.

به گزارش خبرنگاراجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، حقوق و دستمزد پایه کارگران هر ساله مطابق ضوابط خاصی تعیین می‌شود که کارفرما موظف به پرداخت حداقل حقوق است، در واقع حقوق پایه کارمند و کارگر در هر کشوری بر مبنای اصول و شرایط خاصی تعیین می شود که در کشور ما نیز بر مبنای میزان درآمد سالیانه دولت و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه مشخص می‌شود.

میزان حقوق و دستمزد کارگر با توجه به نظر کارفرما تعیین می شود که البته نباید از حداقل میزان تعیین شده کمتر باشد، در واقع کارمند و کارگر تا سن مشخصی می توانند در شغلی فعالیت داشته باشند و بعد از آن می‌توانند خود را بازنشسته کنند.

زمانی که فرد بازنشسته می شود، قطعا از مزایا و حقوق دوران کاری خود برخوردار نخواهد بود. در واقع این رویه در کشور ما بسیار معمول است که بعد از بازنشستگی، بسیاری از مزیت های دوران شغلی از فرد بازنشسته اخذ می شود و صرفا حقوق بازنشستگی با یک سری از مزایا شغلی بسیار ناچیز برای او باقی می ماند.

حقوق بازنشستگی از دو منبع تامین اجتماعی و کشوری قابل پرداخت است. بیمه از جمله حق و حقوق قانونی کارمند یا کارگر بعد از بازنشستگی به شمار می‌رود که علاوه بر دستمزد ثابث برای اشخاص بازنشسته در نظر گرفته می شود.

بیمه کردن کارگران جز وظیفه اصلی کارفرما محسوب می شود که موقع بازنشستگی نیز به آن ها تعلق می گیرد. مهم ترین مسئله بعد از بازنشستگی کارگر یا کارمند، حق و حقوق قانونی آن ها است که در قوانین مختلف مانند قانون تامین اجتماعی به آن اشاره شده است.

مطابق ماده ۱ قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال فرد بازنشسته به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت‌ فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌ شود.

حقوق بازنشستگی بر اساس معیارهای گوناگونی تعیین می شود که کارگر یا کارمند با رسیدن به سن بازنشستگی از میزان مستمری ماهیانه برخوردار می شود. طبیعتا حقوق و دستمزد کارگر قبل از بازنشستگی با بعد از زمان بازنشستگی تفاوت دارد و نمی توان آن ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

البته بسیاری از کارمندان و کارگران بعد از سن بازنشستگی از مزایا و حقوق بیمه تامین اجتماعی برخوردار می شوند و سازمان تامین اجتماعی تامین کننده حقوق بازنشستگی افراد است.

مبلغ و نحوه دریافت حقوق بازنشستگی برای افراد متفاوت است که این تفاوت به حقوق فرد و سابقه کار کردن فرد بستگی دارد. منبعی که به واسطه آن حقوق بازنشستگی به افراد پرداخت می شود، مختلف است.

به موجب ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط ‌بر آن که از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه‌ پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

کارگر و کارمندی که بعد از دوران بازنشستگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد، علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی یا همان مستمری، از خدمات مختلفی نیز برخوردار می‌شود، در واقع مستمری تنها حق و حقوق قانونی افراد بازنشسته در این دوران محسوب نمی شود بلکه خدماتی به جز حقوق و دستمزد برای آن ها در نظر گرفته می‌شود.

پرداخت عیدی، حق اولاد یا حق عائله ‌مندی، حق سنوات مازاد بر ٢٠ سال و پرداخت کمک ‌هزینه معیشت مستمری ‌بگیران از دیگر خدماتی است که از سوی سازمان تامین‌ اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمری ‌بگیران تحت پوشش این سازمان ارائه می‌شود.

یکی از حقوق قانونی کارگر یا کارمند بعد از دوران بازنشستگی، پرداخت عیدی است. کارگر بازنشسته همانند دوران فعالیت کاری خود نیز از حق عیدی برخوردار است که هر ساله میزان آن تعیین می شود. روال پرداخت عیدی به کارمندان بازنشسته به این صورت است که قبل از سال نو به آن ها داده می شود که میزان آن هر ساله افزایش می یابد.

البته بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی نیز همانند کارگران مشغول به کار، هر ساله مبلغی را تحت عنوان عیدی دریافت می‌کنند، با این تفاوت که این میزان عیدی توسط سازمان تامین اجتماعی به حساب این دو گروه واریز می‌شود.

به موجب ماده ۷۶ قانون کار، در صورت حائز بودن شرایط زیر کارگر یا کارمند بازنشسته حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

‌تبصره – در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار‌کرده ‌اند و یا آن که به کارهای سخت و مخل سلامتی یا زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود.

کسانی که سی سال ‌تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می ‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. مناطق ‌بد آب و هوا و کارهای زیان ‌آور به موجب آیین‌ نامه مربوط مصوب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

کارفرما می ‌تواند بازنشستگی بیمه ‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه ‌داده‌اند، از سازمان تقاضا کنید.

به استناد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

برای آن که کارگر یا کارمند به طور قانونی بازنشسته شود، یک سری معیار و فاکتور های مهم وجود دارد که باید احراز شوند. سن و حق بیمه جزو معیارهای اصلی در تعیین بازنشستگی به شمار می‌روند که البته شرایط بازنشستگی خانم‌ها با آقایان متفاوت است.

اما مستمری بگیران تامین اجتماعی، برای توصیف بازماندگان بیمه شدگان تامین اجتماعی و از کار افتادگانی که هر ماه مبلغی را تحت عنوان مستمری از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرداخت عیدی، حق اولاد یا حق عائله ‌مندی، حق سنوات مازاد بر ٢٠ سال و پرداخت کمک ‌هزینه معیشت مستمری ‌بگیران از دیگر خدماتی است که از سوی سازمان تامین‌ اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمری ‌بگیران تحت پوشش این سازمان ارائه می‌‌شود.

حق سنوات همان مزایا و حقوق پایان کار بوده که کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کنید.

هر بازنشسته‌ای که بیش از ۲۰ سال سابقه داشته باشد، حق سنوات دریافت می‌ کند. بنابراین حداقل سابقه کاری ۲۰ سال برای برخورداری از حق سنوات الزامی است.

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه