اخبار داغ

دانا گزارش می‌دهد؛

جزییات بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان و مشمولان غایب

جزییات بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان و مشمولان غایب
براساس قانون نظام وظیفه؛ اضافه خدمت سنواتی سه و شش ماهه کارکنان وظیفه دارای غیبت سنواتی و همچنین مشمولان وظیفه غایبی که تا تاریخ اول مهرماه امسال خود را برای انجام خدمت دوره ضرورت، معرفی کنند، مورد بخشش قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ براساس تبصره يک ماده ۵۸ قانون خدمت وظيفه عمومی، مشمولان غايبی که به خدمت اعزام می‌شوند در صورتی که حين خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جديت در انجام وظيفه از خود نشان دهند يا در عمليات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری نمايند، حداکثر دو سوم از اضافه خدمت سنواتی آنان به تشخيص و تصويب فرماندهان و مديران منصوب در جايگاه سرلشگری و بالاتر در هريک از سازمان های نيروهای مسلح، بخشيده می‌شود.

بر این اساس تمام کارکنان وظیفه دارای غیبت سنواتی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی و بهره‌مندی از این بخشش باید به کارگزینی یگان مربوطه خود مراجعه کنند. مشمولان وظیفه غایب خدمت دوره ضرورت چنانچه حداکثر تا تاریخ اول مهرماه سال جاری به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه و دفترچه اعزام به خدمت دریافت کنند، از مقررات بخشش اضافه خدمت سنواتی مذکور بهره‌مند خواهند شد.

 این بخشودگی موجب حذف آثار اضافه خدمت و مجوزی برای استفاده از معافیت‌های کفالت یا تحصیلی برای دارندگان غیبت سنواتی نخواهد بود و چنانچه مشمولان غایب در مهلت تعیین شده برای تعیین وضعیت خدمتی خود اقدام نکنند یا در تاریخی که برای اعزام آنها تعیین شده در محل خدمت حاضر نشوند، کماکان با اضافه خدمت سنواتی به خدمت اعزام خواهند شد.

ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدور كارت معافيت نظام وظيفه

1 - به ازای هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يكسال محسوب  می‌شود.

2 - برای مشمولان متاهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نيز بهازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جريمه كسر می‌شود.

3 - مشمولان غايبی كه به صورت اقساطی يا نقدی برای صدور كارت پايان خدمت اقدام کرده‌اند، می‌توانند گواهينامه رانندگی اخذ کنند.

4 - فرزندان ايثارگران مشمول ماده ۴۵ قانون خدمت وظيفه عمومی علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصيلی، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه درصد تخفيف می‌شوند.

5 - مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام خمينی(ره) و سازمان بهزيستی از ۵۰ درصد تخفيف بهره‌مند می شوند.

شرایط بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان و مشمولان غایب 

در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح درباره بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه و مشمولان غایب آمده است:‌ به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، اضافه خدمت سنواتی سه و شش ماهه کارکنان وظیفه دارای غیبت سنواتی و همچنین مشمولان وظیفه غایبی که تا تاریخ اول مهرماه امسال خود را برای انجام خدمت دوره ضرورت، معرفی کنند، مورد بخشش قرار گرفت.

بر این اساس تمامی کارکنان وظیفه دارای غیبت سنواتی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی و بهره‌مندی از بخشش مذکور به کارگزینی یگان مربوطه مراجعه کنند و مشمولان وظیفه غایب خدمت دوره ضرورت (موضوع بند ۱ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی) چنانچه با بهره‌مندی از فرصت پیش آمده، حداکثر تا اول مهرماه امسال خود را به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ معرفی و برای اعزام به خدمت سربازی اقدام کنند، از مقررات بخشش اضافه خدمت سنواتی بهره‌مند خواهند شد.

چنانچه هر یک از مشمولان وظیفه غایبی که در مهلت تعیین شده برای تعیین وضعیت خدمتی اقدامی نکنند یا در تاریخی که برای اعزام آنها تعیین شده در خدمت حاضر نشوند کماکان به موجب ماده مذکور  با اضافه خدمت سنواتی به خدمت اعزام خواهند شد. در ضمن این بخشودگی موجب حذف آثار اضافه خدمت نشده و مجوزی برای استفاده از  معافیت‌های کفالت یا تحصیلی برای دارندگان غیبت سنواتی نخواهد بود.

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه