اخبار داغ

وصیت نامه دسته جمعی شهیدان در منطقه عملیاتی سرپل ذهاب

وصیت نامه دسته جمعی شهیدان در منطقه عملیاتی سرپل ذهاب
آنچه در پی می آید وصیتنامه و پیام برادران دلاور و رزمنده گیلان است که در روز های آغازین جنگ تحمیلی در منطقه عملیاتی ذهاب روز دوشنبه 59/7/10 نوشته شده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ستاد کنگره شهدا، آنچه در پی می آید وصیتنامه و پیام برادران دلاور و رزمنده گیلان است که در روز های آغازین جنگ تحمیلی در منطقه عملیاتی ذهاب روز دوشنبه 59/7/10 نوشته شده است و لازم به یادآوری است که 13 تن از رزمندگان اعزامی بنام های ، شهیدان محمد رضا تقی پور ، سیروس ضمیریان ، فتح الله قلی پو ، تراب قلی پور ، بهمن امیری ، احمد زمانی ، ساسان پور نقاشیان ، سید کاظم سیادتی ، محمود مشخ ، مسعود ایزد دوست ، مصطفی کریمی ، محمد تقی امینی ، محمد مهدی پور شایگان در 13 مهر 59 شربت شهادت نوشیدند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

بنام الله یارو یاور مستضعفان درود به تمامی شهدای صدر اسلام و شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی ایران

,

1-      هدفمان فقط برای الله و در جهت برقراری و استقرار مطلق حاکمیت الله بر جهان بوده و در را تحقق هر چه سریع تر آن، خون ناچیز خود را نثار می نمائیم.

,

2-      با تمام وجود مان معتقدیم به اسلام و انقلاب اسلامی ایران بوده و در جهت استحکام و تداوم انقلاب و پاسداری از خون  و آرمان شهدای انقلاب اسلامی ایران ، عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

3-      با تمامی وجودمان به کشور اسلامی خود، ایران عزیز عشق ورزیده و برای پاسداری و حراست از مرزهای آن عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

4-      با تمامی وجودمان معتقدیم به رهبری قاطعانه و سازش ناپذیر امام امت خمینی کبیر در جهت حفظ و گسترش اسلام و انقلاب ایران بوده و  به منظور پیروی از فرمان آن رهبر عازم جبهه جنگ . نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

5-      با تمام وجودمان معتقدیم به صدور انقلاب اسلامی ایران به کشور ها و ملتهای محروم و زیر سلطه قدرتهای اهریمنی بوده و برای رساندن پیام و رسالت واقعی اسلام و انقلاب به این ستمدیدگان تاریخ جهت رهایی از بردگی طاغوتیان عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

6-      رژیم بعثی عراق و صدام حسین را یکی از آلت دستها و سر سپردگان ابر قدرتها در منطقه برای متوقف کردن انقلاب و جلوگیری از استقرار اسلام راستین دانسته و معتقدیم به نبردهای دراز مدت با قدرتهای شیطانی (آمریکا و شوروی) می باشیم و بدین لحاظ عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

7-      با تمامی وجودمان به ملت مسلمان و رزمنده ایران و برادران ارتشی و پاسدار عشق ورزیده و برای پیوستن و همسنگر شدن با آنها در نبرد باخصم عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

آنچه از شما مردم مسلمان و انقلاب بویژه مردم مسلمان استان گیلان انتظار داریم:

, آنچه از شما مردم مسلمان و انقلاب بویژه مردم مسلمان استان گیلان انتظار داریم:,

1-  حامی واقعی اسلام و انقلاب ایران باشید.

,

2- وحدت و یکپارچگی خود را در خط رهبری امام حفظ کنید.

,

3- نسبت به هم مهربان یاشید.

,

4- برای مقابله با ابر قدرتها بسیج باشید

,

5- احتکار نکنید و احتکارگران را تنبیه کنید.

,

6- گران نفروشید و گران فروشان را تنبیه کنید.

,

با آرزوی پیروزی اسلام و مسلمین

,

الله اکبر خمینی رهبر

,

تهیه کننده:ستاد کنگره سرداران،امیران و 8000 شهید استان گیلانآنچه در پی می آید وصیتنامه و پیام برادران دلاور و رزمنده گیلان است که در روز های آغازین جنگ تحمیلی در منطقه عملیاتی ذهاب روز دوشنبه 10/7/59 نوشته شده است و لازم به یادآوری است که 13 تن از رزمندگان اعزامی بنام های ، شهیدان محمد رضا تقی پور ، سیروس ضمیریان ، فتح الله قلی پو ، تراب قلی پور ، بهمن امیری ، احمد زمانی ، ساسان پور نقاشیان ، سید کاظم سیادتی ، محمود مشخ ، مسعود ایزد دوست ، مصطفی کریمی ، محمد تقی امینی ، محمد مهدی پور شایگان در 13 مهر 59 شربت شهادت نوشیدند.

,

بنام الله یارو یاور مستضعفان درود به تمامی شهدای صدر اسلام و شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی ایران

,

1-      هدفمان فقط برای الله و در جهت برقراری و استقرار مطلق حاکمیت الله بر جهان بوده و در را تحقق هر چه سریع تر آن، خون ناچیز خود را نثار می نمائیم.

,

2-      با تمام وجود مان معتقدیم به اسلام و انقلاب اسلامی ایران بوده و در جهت استحکام و تداوم انقلاب و پاسداری از خون  و آرمان شهدای انقلاب اسلامی ایران ، عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

3-      با تمامی وجودمان به کشور اسلامی خود، ایران عزیز عشق ورزیده و برای پاسداری و حراست از مرزهای آن عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

4-      با تمامی وجودمان معتقدیم به رهبری قاطعانه و سازش ناپذیر امام امت خمینی کبیر در جهت حفظ و گسترش اسلام و انقلاب ایران بوده و  به منظور پیروی از فرمان آن رهبر عازم جبهه جنگ . نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

5-      با تمام وجودمان معتقدیم به صدور انقلاب اسلامی ایران به کشور ها و ملتهای محروم و زیر سلطه قدرتهای اهریمنی بوده و برای رساندن پیام و رسالت واقعی اسلام و انقلاب به این ستمدیدگان تاریخ جهت رهایی از بردگی طاغوتیان عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

6-      رژیم بعثی عراق و صدام حسین را یکی از آلت دستها و سر سپردگان ابر قدرتها در منطقه برای متوقف کردن انقلاب و جلوگیری از استقرار اسلام راستین دانسته و معتقدیم به نبردهای دراز مدت با قدرتهای شیطانی (آمریکا و شوروی) می باشیم و بدین لحاظ عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

7-      با تمامی وجودمان به ملت مسلمان و رزمنده ایران و برادران ارتشی و پاسدار عشق ورزیده و برای پیوستن و همسنگر شدن با آنها در نبرد باخصم عازم جبهه جنگ و نبرد اسلام و کفر شدیم.

,

آنچه از شما مردم مسلمان و انقلاب بویژه مردم مسلمان استان گیلان انتظار داریم:

, آنچه از شما مردم مسلمان و انقلاب بویژه مردم مسلمان استان گیلان انتظار داریم:,

1-  حامی واقعی اسلام و انقلاب ایران باشید.

,

2- وحدت و یکپارچگی خود را در خط رهبری امام حفظ کنید.

,

3- نسبت به هم مهربان یاشید.

,

4- برای مقابله با ابر قدرتها بسیج باشید

,

5- احتکار نکنید و احتکارگران را تنبیه کنید.

,

6- گران نفروشید و گران فروشان را تنبیه کنید.

,

با آرزوی پیروزی اسلام و مسلمین

,

الله اکبر خمینی رهبر

,

تهیه کننده:ستاد کنگره سرداران،امیران و 8000 شهید استان گیلان

,

انتهای خبر/

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه